Získajte značku

Nadácia Aevis ako odborný garant a koordinátor v spolupráci s partnermi vyhlásil 27.4.2020 v rámci destinácie Poloniny prvú výzvu na predkladanie žiadostí o udelenie značky Poloniny. V súčastnosti prebieha komisionálne posudzovanie doručených žiadostí. Cieľom je prostredníctvom značky pomôcť zviditeľniť miestnych producentov a poskytovateľov služieb, podporiť ich aktivity a odbyt ich kvalitných produktov a služieb.

Značku je možné získať na poľnohospodárske produkty a potravinárske výrobky, tradičné remeselné výrobky a iné spotrebné výrobky, služby ubytovacích, stravovacích zariadení a zážitkové služby. O značku sa môžu uchádzať lokálni producenti, výrobcovia, poskytovatelia služieb a prevádzkovatelia, ktorí spĺňajú certifikačné kritériá výzvy.

Podmienkou pre žiadateľov je podanie žiadosti a ich územná pôsobnosť v rámci destinácie Poloniny. Tá sa vzťahuje na celý okres Snina vrátane priľahlých obcí Ruský Hrabovec, Ruská Bystrá, Podhoroď, Beňatina a Inovce z okresu Sobrance. O udelení značky bude rozhodovať odborná certifikačná komisia. Proces registrácie, certifikácie a používania značky je bezplatný.

Partnermi výzvy na udelenie značky Poloniny sú mesto Snina, Oblastná organizácia cestovného ruchu Horný Zemplín a Horný Šariš a Frankfurt Zoological Society. Žiadosť o udelenie značky podľa aktuálnej výzvy je potrebné podať na oficiálnom formulári v elektronickej forme na adresu info@regionpoloniny.sk .

Konzultácie k výzvam: Zuzana Burdová, 0907 239 447, info@regionpoloniny.sk 

Aktuálna výzva

Formuláre žiadostí

Prílohy k žiadostiam (v prípade nepostačujúceho rozsahu formulárov)

Kritériá

Archív výziev