Drevené chrámy

Drevené kostolíky, chrámy či cerkvi. Unikátne rusínske sakrálne stavby a jedinečné kultúrne dedičstvo severovýchodu Slovenska. Väčšina z nich pochádza zo 17. a 18. storočia a viaceré boli pôvodne postavené bez jediného klinca. Ich autentická architektúra je charakteristická bohato zdobeným interiérom, ktorého dominantou je ikonostas. Nachádzajú sa už iba v 9 obciach a sú vyhlásené za národné kultúrne pamiatky. V rámci destinácie Poloniny ich spája Cyklistický chodník ikon. Navštívte ich všetky, sú naozaj neskutočne skutočné.

Potrebujete viac informácií alebo poradiť? Využite uvedené kontakty. Prehliadky chrámov vám odporúčame si dohodnúť deň vopred.

Chrám sv. archanjela Michala

Chrám bol postavený v roku 1780, hoci sa doteraz predpokladalo, že bol postavený v roku 1718. Na pôvodne trojpriestorovom a trojvežovom chráme bola v 19. storočí prestavaná veža do dnešnej podoby s valbovou strechou a dvomi vežičkami. V tej hlavnej sa nachádza zvon z roku 1811. V interiéri sa zachovali ikony z 15. až 16. storočia z pôvodne staršieho chrámu, ktorý stál v blízkosti terajšieho. Nádherný päťradový barokový ikonostas pochádza z obdobia výstavby objektu.

Chrám sv. archanjela Michala

Výstavba pôvodne gréckokatolíckeho chrámu sa datuje okolo roku 1740, avšak najnovšie zápisy hovoria o tom, že bol postavený oveľa skôr, už v 17. storočí. Je to pravdepodobne najstarší drevených chrám Sninského okresu. Jeho starobylosť potvrdzuje i oltárny kameň, ktorý sa nachádza pod dreveným oltárom. Na pôvodne trojpriestorovom a trojvežovom chráme bola v 19. storočí prestavaná veža do dnešnej podoby s valbovou strechou a dvomi vežičkami. Ako jediný chrám v Sninskom okrese je vo vlastníctve Pravoslávnej cirkvi. Ikonostas pochádza pravdepodobne z 18. storočia a bol kúpený z iného chrámu. V areáli je aj drevená zvonica, ktorú tam postavili v 50. rokoch minulého storočia.

Chrám sv. archanjela Michala

Chrám bol postavený v roku 1780, hoci sa doteraz predpokladalo, že pochádza z prelomu 17. a 18. storočia. Na pôvodne trojpriestorovom a trojvežovom chráme bola v 19. storočí prestavaná veža do dnešnej podoby s valbovou strechou s dvomi vežičkami, ktorá je podopretá gánkom. Zaujímavosťou objektu je jeho centrálna časť, tzv. loď, ktorá má tvar prevráteného korábu. V interiéri sa zachovali ikony z pôvodne staršieho chrámu a nádherný päťradový barokový ikonostas z obdobia výstavby. Od roku 2012 sa tam nachádza expozícia o histórii Gréckokatolíckej cirkvi a významnom rusínskom buditeľovi a rodákovi z Topole – kňazovi Alexandrovi Duchnovičovi. Súčasťou výstavy sú i bohoslužobné predmety a knihy. Zaujímavosťou v chráme je replika tzv. Ostrožnických pergamenových zlomkov. Ide o najstaršiu cyrilskú písomnú pamiatku na Slovensku z 11. až 12. storočia. Súčasťou areálu je zvonica z prvej polovice 20. storočia, márnica – trupáreň, ktorá sa využívala v období epidémií a vojnový cintorín vojakov padlých v 1. svetovej vojne.

Chrám sv. Juraja

Chrám bol postavený v roku 1744, čo potvrdzuje zachované datovania na zvone, ktorý sa v súčasnosti nachádza v obci Nechválova Polianka v okrese Humenné. Cerkev je lokalizovaná na svahu v strede obce. Pôvodný chrám bol viackrát prestavaný do dnešnej jednoduchej zrubovej konštrukcie. Podľa datovania pri lustri vieme, že najradikálnejšia prestavba sa uskutočnila v roku 1831, kedy bol pravdepodobne i omietnutý a obielený, takže patril k tzv. „chrámom v kožuchu“. V roku 2002 bol obnovený. V dvoch vežiach sú umiestnené zvony z roku 1908 a 2001. Ikonostas pochádza zo 17. storočia, je päťradový a v chráme je umiestnený muzeálnym spôsobom. Jeho zaujímavosťou je, že ide o jediný kompletný ikonostas na Slovensku pochádzajúci zo 17. storočia.

Chrám sv. Jána Krstiteľa

Chrám bol postavený v 18. storočí. Na pôvodne trojpriestorovom a trojvežovom chráme bola v 19. storočí prestavaná veža do dnešnej podoby s valbovou strechou a dvomi vežičkami. Chrám bol zvonku i zvnútra omietnutý hlinenou omietkou. Hovorí sa mu preto „chrám v kožuchu“. Päťradový ikonostas je vyskladaný z ikon pochádzajúcich zo 17. až 19. storočia. Z pôvodne staršieho chrámu pochádzajú na stene visiace celodrevené cárske dvere. Vo vnútri chrámu sa nachádza i malá výstavka bohoslužobných predmetov. Súčasťou areálu je tiež drevená zvonica na nízkom kamennom základe z 20. storočia s tromi zvonmi, najstarší pochádza z roku 1908.

Chrám Nanebovstúpenia Pána

Chrám bol postavený v období medzi rokmi 1776 až 1780, hoci sa doteraz predpokladalo, že to bolo v roku 1755. Pôvodne trojpriestorový a trojvežový chrám bol v 19. storočí prestavaný. K poslednej radikálnej rekonštrukcii, v rámci ktorej objekt získal dnešnú podobu, došlo v roku 1896, kedy bola strecha upravená na valbovú s dvomi vežičkami. Chrám bol zvonku opláštený doskami a vnútri omietnutý hlinenou omietkou. V rokoch 2015 až 2016 bol kompletne zrekonštruovaný. Pôvodný ikonostas z 18. storočia bol na začiatku 20. storočia poškodený požiarom a v roku 1915 opravovaný miestnym učiteľom naivnými maľbami. V súčasnosti je v depozite na pútnickom mieste v obci Ľutina v okrese Sabinov. V chráme je pre návštevníkov nainštalovaná ikonopisná výstava ikon byzanského typu z 15. a 16. storočia, ktoré pochádzajú zo sninského regiónu.

Chrám sv. Bazila Veľkého

Chrám bol postavený v 18. storočí. Na pôvodne trojpriestorovom a trojvežovom objekte bola v 19. storočí prestavaná veža do dnešnej podoby s valbovou strechou a dvomi vežičkami. Chrám bol zvonku i zvnútra opláštený doskami. Jeho zaujímavosťou je prevýšenie podlahy, ktoré je medzi vchodovými dverami a oltárnou časťou viac ako jeden meter. Najstarší zvon vo veži pochádza z roku 1796. V podkroví sa nachádza vahadlový mechanizmus pre luster a tiež rebrík, ktorý vyrobili z jedného kusa dreva. Ikonostas je vyskladaný predovšetkým z ikon pochádzajúcich z obdobia 17. a 18. storočia. Osobitnú pozornosť si zaslúžia cárske dvere z roku 1794. Na prestole sa nachádza ikona Ukrižovanie z 18. storočia v hlbokom, bohato vyrezávanom ráme. Ikona je dielom ľudového majstra – ikonopiscu. V súčasnosti je v chráme inštalovaná výstava o bohoslužobných knihách sninského regiónu.

Chrám sv. Mikuláša

Chrám bol postavený v roku 1730. Ikonostas je zaujímavý tým, že je väčší ako vnútorný priestor v tomto chráme – bol totižto vytvorený pre iný chrámový objekt. 
Za zmienku stojí aj vzácna ikona Ukrižovania na prestole. Chrám je plne zrekonštruovaný od roku 1989. Tento chrám, spolu s ďalšími ôsmymi drevenými pamiatkami z iných častí Slovenska, je zapísaný do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO pod názvom „Drevené chrámy slovenskej časti Karpatského oblúka“.

Chrám sv. archanjela Michala

Toto je jeden z najmenších drevených chrámov na východnom Slovensku. Postavili ho v roku 1836. Chrám je delený na tri priestory – svätyňu, chrámovú loď a predsieň.
Kvôli nedostatku priestoru v chráme bol vytvorený neúplný ikonostas, ktorému chýbajú viaceré prvky. Keďže chrám má iba malú vežu vznikla potreba vybudovať zvonicu. Chrám bol čiastočne opravovaný v 90-tych rokoch 20. stor.

Informácie o drevených kostolíkoch pripravila Oblastná organizácia cestovného ruchu Horný Zemplín a Horný Šariš v spolupráci s Miroslavom Buraľom. Ich záchrane, obnove a  prezentácii sa v rámci regiónu venuje nezisková organizácia Karpatské drevené cerkvi.