Pozorovanie hviezd

Poloniny sú výnimočné okrem iného aj svojou neskutočne tmavou hviezdnou oblohou, na ktorej sa dá aj voľným okom pozorovať 2500 až 3000 hviezd. Večerné pozorovania objektov nočnej oblohy ďalekohľadom sú lákadlom pre návštevníkov zo všetkých kútov Slovenska i zahraničia. 

Pozorovaniu nočnej oblohy sa v Poloninách profesionálne venujú astronómovia na Kolonickom sedle, ktoré je vysunutým pracoviskom Vihorlatskej hvezdárne v Humennom. Celoročne hvezdári v rámci observatória poskytujú zároveň aj zaujímavé vzdelávacie a popularizačné služby pre verejnosť.

Návštevníci tu môžu absolvovať prehliadku observatória s odborným výkladom o práci a zariadeniach observatória a počas jasného dňa pozorovať Slnko cez solárny teleskop. Súčasťou komplexu je aj planetárium a realizujú sa tu programy digitálneho či optomechanického planetária, ale i prednášky na rôzne témy z oblasti astronómie a kozmonautiky.

Na všetky podujatia observatória je potrebné sa vopred objednať na webstránke Vihorlatskej hvezdárne v Humennom, kde nájdete aj kompletnú ponuku podujatí a aktuálny cenník.

cropped-vh_logo_kocka
www.astrokolonica.sk

Ponuka

Večerná exkurzia – Pozorovanie objektov nočnej oblohy teleskopom v sprievode pracovníka observatória. Koná sa len v prípade priaznovej meteorologickej situácie.

Denná exkurzia – Prehiadka observatória s odborným výkladom o práci a prístrojoch na observatóriu, v prípade priaznivého počasia obohatená o pozorovanie slnečnej aktivity solárnym teleskopom. 

PlanetáriumProgram digitálneho alebo optomechanického planetária v podobe orientácie na umelej nočnej oblohe a simulácií rôznych astronomických javov a úkazov na celooblohovej projekcii. 

Prednášky – Prednášky na rôzne témy z oblasti astronómie a kozmonautiky. Tieto aktivity sú primárne v  ponuke pre školy, no môžu sa uskutočniť aj ako náhrada za pozorovanie v prípade náhlej zmeny počasia.