Značka kvality

Nadácia Aevis ako odborný garant a koordinátor destinačnej značky Poloniny v spolupráci s partnermi pravidelne udeľuje značku kvality Poloniny. Cieľom je prostredníctvom značky pomôcť zviditeľniť miestnych producentov a poskytovateľov služieb, podporiť ich aktivity a odbyt ich kvalitných produktov a služieb.

Značku kvality je možné získať na poľnohospodárske produkty a potravinárske výrobky, tradičné remeselné výrobky a iné spotrebné výrobky, služby ubytovacích, stravovacích zariadení a zážitkové služby. O značku sa môžu uchádzať lokálni producenti, výrobcovia, poskytovatelia služieb a prevádzkovatelia, ktorí spĺňajú certifikačné kritériá výzvy.

Podmienkou pre žiadateľov je podanie žiadosti a ich územná pôsobnosť v rámci destinácie Poloniny. Tá sa vzťahuje na celý okres Snina vrátane priľahlých obcí Ruský Hrabovec, Ruská Bystrá, Podhoroď, Beňatina a Inovce z okresu Sobrance. O udelení značky bude rozhodovať odborná certifikačná komisia. Proces registrácie, certifikácie a používania značky je bezplatný.

Partnermi udeľovania značky Poloniny sú mesto Snina, Oblastná organizácia cestovného ruchu Horný Zemplín a Horný Šariš a Frankfurt Zoological Society. Žiadosť o udelenie značky kvality je možné podať iba v rámci oficiálne vyhlásenej výzvy na oficiálnom formulári a v elektronickej forme.

Aktuálna výzva

Nadácia Aevis v spolupráci s partnermi vyhlasuje 17.12.2020 druhú výzvu na predkladanie žiadostí o udelenie značky kvality Poloniny. Žiadosti sa predkladajú na predpísanom formulári zaslanom v elektronickej forme e-mailom na: info@regionpoloniny.sk do 31.1.2021. Pre viac bezplatných informácií k vypĺňaniu žiadostí ako aj k samotnej výzve kontaktujte Ing. Zuzanu Burdovú e-mailom uvedeným vyššie, alebo telefonicky na čísle 0907 239 447. 

Kritériá

Formuláre žiadostí

Prílohy k žiadostiam (v prípade nepostačujúceho rozsahu formulárov)

Archív výziev

Partneri