Značka kvality

Centrum podpory prírodného turizmu a rozvoja destinácie Poloniny v spolupráci s partnermi udeľuje značku kvality Skutočne kvalitné Poloniny. Cieľom je prostredníctvom značky pomôcť zviditeľniť miestnych producentov a poskytovateľov služieb, podporiť ich aktivity a odbyt ich kvalitných produktov a služieb.

Značku kvality je možné získať na poľnohospodárske produkty a potravinárske výrobky, tradičné remeselné výrobky a iné spotrebné výrobky, služby ubytovacích, stravovacích zariadení a zážitkové služby. O značku sa môžu uchádzať lokálni producenti, výrobcovia, poskytovatelia služieb a prevádzkovatelia, ktorí spĺňajú certifikačné kritériá výzv

Podmienkou pre žiadateľov je podanie žiadosti a ich územná pôsobnosť v rámci destinácie Poloniny. Tá sa vzťahuje na celý okres Snina vrátane priľahlých obcí Ruský Hrabovec, Ruská Bystrá, Podhoroď, Beňatina a Inovce z okresu Sobrance. O udelení značky bude rozhodovať odborná certifikačná komisia. Proces registrácie, certifikácie a používania značky je bezplatný.

Partnermi 3. výzvy na udeľovanie značky Poloniny sú: Aevis n.o., Mesto Snina, Oblastná organizácia cestovného ruchu Horný Zemplín, Frankfurt Zoological Society. Žiadosť o udelenie značky kvality je možné podať iba v rámci oficiálne vyhlásenej výzvy na oficiálnom formulári a v elektronickej forme

Aktuálna výzva

Aktuálne je zverejnená 3. výzva na predkladanie žiadostí o udelenie značky kvality Poloniny. Ohľadom bezplatných konzultácií kontaktujte destinačnú manažérku
Mgr. Dianu Komárovú e-mailom diana.komarova@aevis.org alebo info@regionpoloniny.sk

Otvorenie výzvy: 23.október 2023 
Prijímanie žiadostí: 30.november 2023
Vyhodnotenie žiadostí a zasadnutie komisie: december 2023
Slávnostne odovdzávanie certifikátov a stretnutie držiteľov značky: január 2024
 

Aktivita bola realizovaná v rámci projektu Aevis Foundation Implementácia prírodného turizmu financovaného Európskou úniou NextGeneration EU v rámci Plánu obnovy

Kritériá

Formuláre žiadostí

Prílohy k žiadostiam (v prípade nepostačujúceho rozsahu formulárov)

Archív výziev

Partneri