Centrum podpory prírodného turizmu a rozvoja destinácie Poloniny

Centrum podpory prírodného turizmu je zriadené v rámci Turistického informačného centra na Sninských rybníkoch, ktoré prevádzkuje Aevis n.o. Hlavnou úlohou Centra je implementácia prírodného turizmu v Poloninách, zlepšenie jeho poznateľnosti a akceptovateľnosti zo strany miestnych občanov, ako aj zlepšenie podmienok pre jeho rozvoj a rozvoj súvisiacich služieb prírodného turizmu. Ďalšou dôležitou úlohou Centra je sieťovanie stakeholderov v destinácii Poloniny.

Služby Centra sú bezplatné a využívať ich budú môcť najmä jednotlivci, samosprávy či organizácie pôsobiace v Poloninách. K dispozícii má 2 odborných pracovníkov, ktorí sa venujú implementácii prírodného turizmu, implementácii destinačného manažmentu a vypracovanej destinačnej stratégie a ďalších 2 podporných pracovníkov na rozvoj a údržbu infraštruktúry prírodného turizmu a súvisiacej všeobecnej turistickej infraštruktúry a na realizáciu propagačných aktivít pre prírodný turizmus. 

Kľúčovými aktivitami Centra budú najmä pracovné stretnutia so stakeholdermi v regióne, odborné konzultácie, vytváranie partnerstiev, edukačné a propagačné aktivity pre verejnosť, príprava, tlač a distribúcia informačných materiálov o prírodnom turizme v Poloninách, medializácia aktivít a eventov pre verejnosť, či realizácia podpornej informačnej kampane.

Projektový tím a kde ho nájdete:

Mgr. Diana Komárová – destinačná manažérka pre Poloniny neskutočne skutočné
diana.komarova@aevis.org

Ing. Zuzana Burdová – riaditeľka CPPT a manažérka pre prírodný turizmus
zuzana.burdova@aevis.org

Mgr. Sandra Palenčárová, PhD. – komunikačná koordinátorka
info@regionpoloniny.sk

Michal Mikitka – koordinátor pre turistickú infraštruktúru
michal.mikitka@aevis.org

Turistické informačné centrum Poloniny – neskutočne skutočné
Aevis n.o., Rybnícka 3951, 069 01 Snina

Partneri

Centrum podpory prírodného turizmu je spustené vďaka projektu Implementácia konceptu prírodného turizmu v Poloninách
financovaného Európskou úniou NextGenerationEU v rámci Plánu obnovy.