Destinačná značka

Poloniny logo
Poloniny_kvalita_02

Poslanie

Centrum podpory prírodného turizmu a rozvoja destinácie Poloniny a Aevis n.o. ako odborný garant a koordinátor v spolupráci s partnermi prináša v rámci regiónu Snina destinačnú značku Poloniny. Jej poslaním je podporiť udržateľný rozvoj regiónu a zodpovednejšie využívanie jeho výnimočného potenciálu. Značka je súčasťou marketingovej stratégie zameranej na zlepšenie propagácie územia, jeho prírodného a kultúrneho bohatstva, ponúkaných služieb a regionálnych produktov.

Značka Poloniny prezentuje rôzne špecifiká, ktoré je možné v najseverovýchodnejšom kúte Slovenska vidieť, zažiť, či ochutnať. Podporuje zachovanie a udržanie pôvodnej prírody, kultúry, tradícií a remesiel. Spája subjekty, ktoré si vážia a chránia jedinečné dedičstvo tohto regiónu a zodpovedným spôsobom ho využívajú.

Systém kvality

Súčasne je značka Poloniny aj systémom kvality, ktorý umožňuje návštevníkom identifikovať kvalitné produkty a služby, ktoré sú jedinečné, priamo z regiónu, vypestované či vyrobené miestnymi ľuďmi s láskou a úctou k prírode a tradíciám. Pomáha zviditeľniť miestnych producentov a poskytovateľov služieb. Zároveň podporuje ich aktivity a odbyt ich produktov a služieb najmä v cestovnom ruchu a rozbiehajúcom sa prírodnom turizme.

Značku kvality je možné získať na poľnohospodárske produkty a potravinárske výrobky, tradičné remeselné výrobky a iné spotrebné výrobky, služby ubytovacích, stravovacích zariadení a zážitkové služby. Lokálni výrobcovia, producenti a poskytovatelia služieb môžu požiadať o udelenie značky kvality na základe zverejnenej výzvy.

Dizajn

Autorom grafického návrhu destinačnej značky a zároveň značky kvality Poloniny je uznávaný slovenský dizajnér Dodo Dobrík. Jeho zámerom bolo prostredníctvom atraktívnej značky osloviť a pritiahnuť návštevníkov, pre ktorých by unikátnosť regiónu mala byť hlavnou motiváciou k tomu, aby ho opakovane navštívili, strávili v ňom viac dní, vyskúšali lokálne služby a produkty a podporili tým miestnych ľudí.

Symbolickými krstnými rodičmi značky Poloniny sa v roku 2019 stali Jozef Talarovič, Daniela Galandová a Ján Holinka. Viac o systéme tejto značky nájdete v dokumente Koncept a zásady značky Poloniny.